Cele Stowarzyszenia

Główne cele Stowarzyszenia:

• szerzenie kultury, tradycji, gastronomii, języka polskiego w Hiszpanii,

• szerzenie kultury, tradycji, gastronomii, języka hiszpańskiego w Polsce,

• sprzyjanie wymianie kulturowej,

• wspieranie Polaków, którzy przeprowadzili się do Hiszpanii w celu ułatwienia ich integracji w Hiszpanii (informacja, pomoc w załatwianiu formalności itp.)

• wspieranie Hiszpanów planujących wyjazd do Polski (informacja, pomoc w załatwianiu formalności itp.),

• zabieganie o to, by dzieci, młodzież i dorośli pochodzenia polskiego mieli kontakt z językiem, kulturą i tradycjami polskimi,

• tworzenie kontaktów i więzi pomiędzy Polakami mieszkającymi w Hiszpanii,

• współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze, zarejestrowanymi w Hiszpanii lub dowolnym innym kraju Unii Europejskiej.

 

Do osiągnięcia ww. celów będziemy:

• organizować spotkania, seminaria, warsztaty lub dowolne inne wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym,

• posługiwać się stroną internetową, stroną na FB itp., gdzie zamieścimy wszelkie istotne informacje z życia stowarzyszenia, mogące zainteresować naszych członków (aktualności, wiadomości kulturalne, ogłoszenia itp.),

• prowadzić zajęcia o charakterze dydaktycznym lub kulturalnym, skierowane zarówno do osób pochodzących z Polski, jak i innych krajów,

• organizować imprezy sportowe, rekreacyjne, gastronomiczne, itp. służące do zacieśniania więzi i sprzyjające integracji międzykulturowej,

• założyć bibliotekę lub świetlicę i organizować zajęcia zmierzające do szerzenia polskiej kultury zwłaszcza wśród dzieci polskiego pochodzenia.

 

Wszystkie cele Stowarzyszenia określone są w Statucie Stowarzyszenia, dostępnym na życzenie.

www.000webhost.com